Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

allann
7915 40f2 390
Reposted fromretaliate retaliate viakerosine kerosine
allann
9480 8fa3 390
Wódko!

July 06 2015

allann
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viainsanedreamer insanedreamer
allann
Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca
— John Bunyan
Reposted fromSalvator Salvator viacharlotte99 charlotte99
allann
1196 de9e 390
Reposted fromnumbereight numbereight viapodkrawatem podkrawatem
allann
9414 111f 390
haha
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar
allann
9476 72e1 390
Reposted fromkaiee kaiee
allann
allann
allann
3603 2b88 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaveronca veronca
allann
1729 a66e 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viavanitaas vanitaas

July 05 2015

allann
8231 6bd4 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaKaroDred KaroDred
allann
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja vialovelusthonesty lovelusthonesty
1418 50c0 390
Reposted fromyachumi yachumi viasamozatrucie samozatrucie
allann
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk

July 04 2015

allann
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viamadadream madadream
allann
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasuprajs suprajs
allann
2494 7d3a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaryjekk ryjekk
allann
2466 04da 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl